"PROGRAM NA RZECZ WALKI Z RAKIEM JELITA GRUBEGO"

Rak jest terminem, diagnozą, z którą trudno się pogodzić. Jednakże rak jelita grubego wykryty we wczesnych stadiach jest niemal całkowicie uleczalny. Dlatego warto podjąć prosty wysiłek związany z diagnostyką raka jelita grubego. Zgodnie z przysłowiem: "Najlepszą formą obrony jest atak" zainteresuj się profilaktyką raka jelita grubego! Pamiętaj, aby po ukończeniu 40. roku życia poddawać się regularnie kolonoskopii (co 5-7 lat)!!! Możesz także wykonywać testy na krew utajoną.

maj 2015

Studia medyczne a praca

Spośród wszystkich kierunków studiów, dostępnych na polskich uczelniach, studia medyczne bez wątpienia stanowią najtrudniejsze. Zakres wiedzy, jaki konieczny jest do opanowania z uwagi na duże wymagania stawiane tego rodzaju zawodom, jest niemalże niewyobrażalny, a zmiany zachodzące w zakresie wiedzy aktualnej, na której opiera się większość nowoczesnych publikacji wymagają nieustannego dokształcania się i rozwoju wiedzy oraz poszerzania liczby przypadków, w momencie gdy mówimy o medycynie, dietetyce lub tez pokrewnych kierunkach związanych z poradnictwem medycznym.W tym... Więcej...